Alkalisk skumvask


Sterkt alkalisk skumrengjøringsmiddel som løser opp og fjerner fett, sot, innbrente proteiner i produksjonslokaler. Brukes i restauranter, bakeri, foredlingsindustri og storkjøkken.

Teknisk informasjon

  • Tilstandsform:   Væske
  • Farge:   Fargeløs
  • Lukt:   Karakteristisk
  • pH:   13

Farepiktogrammer

Merknader

  • Produktet er kun tilgjengelig på private label.
  • Minstekvantum for bestilling er 1 palle.
  • Vi kan bistå med utforming av etikett.

Artikkelnummer: 010447