Norkem AS

"Vi strekker oss litt lenger"

Norkem har etter 25 års erfaringer innen kjemisk-/teknisk bransje etablert en bred kompetanse innen utvikling av mikroemulsjoner, alkaliske- syrebaserte- og nøytrale rengjørings- /avfettingsmidler samt desinfeksjonsmidler.

Norkems filosofi er at vi skal gi våre kunder en totalpakke når det gjelder teknisk/kjemiske produkter. Vi bidrar med produktutvikling og profilering av produkter, hjelp i salgsarbeidet og andre tjenester, som kursing, rådgivning og utarbeidelse av sikkerhetsdatablad m.m.

Våre kunder består av salgsselskap av kjemiske produkter, kjeder, oljeselskap, boreselskap, serviceselskap i offshorenæringen o.l.

Vår styrke er at vi er en liten og effektiv bedrift med kvalifiserte medarbeidere som har høy kompetanse innen vårt fagområde.