Kurs og Rådgivning

Norkem holder skreddersydde kurs for sine kunder og andre interesserte. Eksempler på temaer som kan være aktuelle er:

  • Oppbygging og bruk av kjemiske produkter
  • Hvordan ta vare på arbeidsmiljø, sikkerhet og det ytre miljø i omgang med kjemikalier
  • Regelverk knyttet til bruk og omsetting av kjemikalier
  • Drift av oljeutskiller
  • m.m