Sikkerhetsdatablad

"For en sikker bruk av kjemikalier"

Hvorfor sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatabladene skal sette dem som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader.

Hva gjør vi?

Vi klassifiserer og utvikler sikkerhetsdatablader til alle produkter som blir produsert av Norkem AS. Sikkerhetsdatabladene blir laget ihht. gjeldende regelverk, REACH vedlegg II. De blir utviklet i Eco publisher, slik at de av våre kunder som er tilknyttet Ecoonline, får disse automatisk oppdatert.

For se vårt produktutvalg

Klikk her