Norkem har godkjente produkter for bruk i offshore. Vi har stadig produkter under utvikling, og vi bruker mye tid til å forbedre eksisterende produkter. Blant annet utvikler vi produkter for wireline operasjoner og fjerning av scale. Alle produkter er HOCNF registrert eller kan bli det.